Hvis du brug for tilladelser udstedt af Lemvig Kommune, har vi nedenfor samlet nogle af de oftest anvendte. Du kan også finde flere på Lemvig.dk.

Byggetilladelser
- Ansøg eller anmeld dine byggeplaner hos Lemvig Kommune

Miljøgodkendelse af virksomheder
- Virksomheder som kan forurene omgivelserne skal godkendes