Grafik element

Lemvig ErhvervsPas

Lemvig Kommune tilbyder lokal erhvervsrådgivning for iværksættere før og lige efter opstart af egen virksomhed.

Lemvig Kommune har en ambition om at skabe de bedste rammebetingelser for at starte og drive virksomhed i kommunen. Lemvig ErhvervsPas er et initiativ, der har til formål at lette iværksætteres adgang til rådgivning i forbindelse med etablering af virksomhed.


Hvad giver Lemvig ErhvervsPas adgang til?

Et ErhvervsPas giver dig adgang til max. 5 timers gratis rådgivning hos en lokal, privat rådgiver til en værdi af 4.500 kr. Det er muligt at opnå op til to ErhvervsPas pr. iværksætter. Det kan dreje sig om hjælp til f.eks.

  • Udarbejdelse af kvalificeret forretningsplan
  • Udarbejdelse af budget
  • Vejledning vedrørende skat og moms
  • Udformning og forståelse af lejekontrakter og samhandelsaftaler
  • Vejledning om beskyttelse af produktideer og registrering af varemærker
  • Vejledning vedrørende salg og markedsføring, hjemmeside.

Hvem kan søge?

Målgruppen er iværksættere – lige før og efter start. Særlig fokus på iværksættere indenfor håndværk og servicesektoren o. lign.

Hvad koster det?

Rådgivning under et ErhvervsPas er finansieret af lokale, private rådgivere og Lemvig Kommune.
Rådgivningen er derfor gratis for iværksætteren.

Hvordan søger man?

Lemvig ErhvervsPas administreres af STARTVÆKST Lemvig. Kontakt konsulent Gert Løkke Leth på tlf. 2078 7495 eller på mail gle@startvaekst-lemvig.dk og høre mere.